Szkolenie „Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie”.

Zapraszamy przedsiębiorców lub ich pracowników na bezpłatne szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2022 r. godz. 14.00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży, przy ul. Gen. J. Hallera 7.

Tematyka, która zostanie poruszona podczas szkolenia:


1. Co to jest RODO i czym są dane osobowe?
2. Zapewnienie  legalności przetwarzania danych osobowych:
a) podstawa prawna,
b) zasady przetwarzania.
3. Obowiązki administratora:
a) prawa jednostki, której dane osobowe są przetwarzane,
b) outsourcing — powierzenie przetwarzania danych osobowych.
4. Rola i zadania Inspektora ochrony danych osobowych.
5. Zasada rozliczalności — dokumentacja.
6. Postępowanie w razie naruszenia ochrony danych osobowych.
7. Postępowanie kontrolne i sankcje.
8. Szczególne sytuacje związane z przestrzeganiem danych osobowych.

Obowiązuje rejestracja poprzez formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4xkofsdDHq-MOYrtBzQwjK0dKBsEF9vk_frQ0q4XoM7XKqw/viewform

Podobne wpisy