Jesteś zainteresowany wynajmem?

Kryteria naboru:

Do korzystania z usług Inkubatora Przedsiębiorczości w Chełmży uprawnieni są wszyscy przedsiębiorcy działający poza branżą rolniczą, w szczególności funkcjonujący w obszarze LGD „Ziemia Gotyku” (tj. na terenie miasta Chełmży lub następujących gmin: Chełmża, Łubianka, Łysomice oraz Papowo Biskupie), a także osoby fizyczne planujące rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W procesie rekrutacji pierwszeństwo mają przedsiębiorcy:

  • rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej,
  • prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 4 lata,
  • mający siedzibę na obszarze gmin członkowskich LGD „Ziemia Gotyku”, którzy w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku o przyjęcie do Inkubatora otrzymali dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • prowadzący badania naukowe lub działalność mającą na celu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług.

Nie oznacza to jednak, że bardziej doświadczeni przedsiębiorcy nie mogą wynająć u nas biura. Wskazane powyżej preferencje stosowane będą wyłącznie wówczas, jeżeli liczba chętnych zainteresowanych wynajęciem powierzchni biurowej będzie przewyższać nasze możliwości.

Rekrutacja przedsiębiorców zainteresowanych korzystaniem z usług Inkubatora prowadzona jest w sposób ciągły, w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminacyjne zasady.

Aby wynająć u nas biuro wystarczy złożyć wypełniony formularz aplikacyjny w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży lub bezpośrednio w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Chełmży.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapraszamy do kontaktu:

Inkubator Przedsiębiorczości

w Chełmży

ul. Gen. J. Hallera 7, 87-140 Chełmża, tel: 730 987 153, e-mail: inkubator@um.chelmza.pl